Chia sẻ câu chuyện

LƯU Ý: Hiện tại BMVN đang ngưng tư vấn qua mail do nhân lực có hạn. Các bạn có thể tham gia nhóm tư vấn cộng đồng (link tại đây: https://www.facebook.com/groups/1542209466081640/) nếu cần được giúp đỡ. Các bạn nhớ trả lời đầy đủ câu hỏi thì mới được duyệt thành viên.   Cảm ơn các bạn đã…

Danh mục câu hỏi

LƯU Ý: Tất cả các bạn gởi câu hỏi cho tụi mình qua địa chỉ mail và qua form trên web trước ngày 5/6 muốn liên lạc gấp với tụi mình thì các bạn tạm viết về no-reply@beautifulmindvn.com, đừng viết về hòm thơ counselling vì hòm đó đã bị khoá ._.  (tụi mình chỉ nhận thư…