Serene Group và Những Câu Hỏi Thường Gặp

Mục đích của nhóm Serene Group là gì? Nhóm Serene Group là nhóm hỗ trợ đồng đẳng online (online peer support group). Nhóm ra đời với mục đích là nơi để những người mắc các vấn đề về tâm lý giãi bày tâm sự mà không bị đánh giá, không bị xem thường. Mục đích…

Nguyên tắc hoạt động và quy tắc đạo đức (Code of ethics) của Beautiful Mind VN

Chào các bạn thân mến! Sau một thời gian hoạt động, nhóm chúng tôi nhận được một số phản hồi như sau: “BMVN như kiểu bọn Tumblr ý, làm cái gì cũng extreme.” “Mấy cái ‘luồng tư tưởng’ BMVN đưa ra như kiểu bọn SJW (Social Justice Warrior) giống như trên Tumblr.” “Không biết kiến…

[Thông báo] BMVN cần sự giúp đỡ!

Chào các bạn đọc của BMVN! Suốt thời gian vừa qua, BMVN đã rất cố gắng để phục vụ các bạn tốt hơn, cho dù còn có nhiều sai sót. Mặc dù về mặt tài chính, có khá ít người ủng hộ và chỉ phần nào đáp ứng được các hoạt động thông thường của…