Trầm cảm: Chẩn đoán bệnh

Nguồn: Friedman, Edward S. ‘Diagnosis’. Handbook Of Depression. Edward S. Friedman and Ian M. Anderson. 2nd ed. London: Springer Healthcare Communications, 2014. 19–30. Print. Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng (mọi góp ý xin vui lòng gửi trực tiếp về địa chỉ hoanghannom@gmail.com) Hiệu đính: Nguyễn Thanh Hà & Nguyễn Huy Hoàng Chương 1: Trầm cảm:…