Bảy bước đi của căm ghét

Có điểm gì chung giữa Lê Thị Đông Phương và Nguyễn Lê Thiên Lý – hai bảo mẫu bị tuyên án tù giam vì hành hạ trẻ em, Nhâm Tiến Dũng và Nhâm Thị Hồng Phương – hai anh em bị bắt ở Thụy Sĩ vì đã ăn cắp kính và nữ sinh T. 15…