Người hướng nội và người hướng ngoại: Có phải chúng ta đã sống trong thế giới người hướng ngoại quá lâu?

Tôi đã chứng kiến tận mắt rằng để có thể khai thác tiềm năng của mình, những người hướng nội đã vấp phải những chướng ngại khó vượt qua đến nhường nào, và khi được giải phóng ra, thì sức mạnh tạo ra to lớn đến nhường nào. Trong hơn mười năm, tôi đã huấn…