Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Chế và Rối Loạn Nhân Cách Ám Ảnh Cưỡng Chế (OCD &OCPD)

Chủ đề tôi chọn lần này là bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) và một chút về bệnh rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế (OCPD). Nếu ai đó đọc đam mỹ nhiều, sẽ thường xuyên thấy nam chính hay mắc chứng bệnh “khiết phích” hay nói cách khác là nhân vật…