Gửi cho tuổi trẻ dại khờ

Đây không phải là bài viết khoa học gì cả, chỉ là một chút chia sẻ của mình đến với những bạn trẻ, những người đã và đang cảm thấy lạc lõng, bơ vơ, mất niềm tin giữa xã hội này.   Giữa những luồng thông tin, nhận thức, giá trị chao đảo như thế,…

We Are Young (*)

(*) Lời tựa được đặt dựa theo bài hát cùng tên của nhóm Fun. Đây là bài viết được dựa chủ yếu trên trải nghiệm, quan điểm và cảm xúc của tác giả. Bài viết không nhằm đại diện và không tổng quát hóa bất cứ ai hay nhóm đối tượng nào. Hai từ “Tuổi…