Muộn phiền giới tính / Rối loạn bản dạng giới (Gender Dysphoria)

Lý do để tôi viết nên bài này là từ một cuộc tranh luận giữa tôi – một người ủng hộ tình yêu đồng tính thật sự, chứ không phải tình yêu theo phong trào – ủng hộ hôn nhân đồng tính và hai page khác. Một page gọi đồng tính là bệnh, còn page còn lại…