[Sự phụ thuộc vào rượu bia] Kỳ 2: Các giải pháp phòng ngừa, quản lý và điều trị

Kỳ trước: [Sự phụ thuộc vào rượu bia] Kỳ 1: Hồ sơ bệnh án, nguyên nhân và các khuyết tật có liên quan Phòng ngừa Các biện pháp phòng ngừa cấp I (primary prevention) để ngăn chặn vấn đề về rượu khá đa dạng. Các biện pháp này có thể bao gồm: Can thiệp về mặt…

[Sự phụ thuộc vào rượu bia] Kỳ 1: Hồ sơ bệnh án, nguyên nhân và các khuyết tật có liên quan

Hồ sơ bệnh án Ông SPW, một doanh nhân 43 tuổi người Trung Quốc, được đưa vào bệnh viện Quốc Gia Singapore do đau bụng, đã được chuẩn đoán viêm dạ dày. Với vị trí quản lý nhà máy, ông gặp khó khăn trong việc tuyển dụng trong 10 năm trở lại đây với sự…