Những lời ngọt ngào (1)

Dưới đây là tuyển tập những đoạn dịch hay mà các bạn ở Beautiful Mind VN đã cố gắng truyền tải đến cho các bạn. Cùng nhau, chúng mình sẽ trở nên tốt hơn mỗi ngày, nhé! *** “Trong bất cứ khoảnh khắc nào, cho dù chúng ta có cảm thấy mất mát đến đâu,…