Về tâm lý học

Nội dung của bài viết này nhằm giải thích một cách  (rất) súc tích về bản chất của ngành tâm lý học. Mình xin phép mạo muội gọi những dòng sau là “bản chất của ngành”, nhưng dám nghĩ mình sẽ sai sót thiếu hụt khá nhiều, và vì vậy sẽ không thực sự đề…