[Thông báo] BMVN cần sự giúp đỡ!

Chào các bạn đọc của BMVN! Suốt thời gian vừa qua, BMVN đã rất cố gắng để phục vụ các bạn tốt hơn, cho dù còn có nhiều sai sót. Mặc dù về mặt tài chính, có khá ít người ủng hộ và chỉ phần nào đáp ứng được các hoạt động thông thường của…