Nguyên tắc hoạt động và quy tắc đạo đức (Code of ethics) của Beautiful Mind VN

Chào các bạn thân mến! Sau một thời gian hoạt động, nhóm chúng tôi nhận được một số phản hồi như sau: “BMVN như kiểu bọn Tumblr ý, làm cái gì cũng extreme.” “Mấy cái ‘luồng tư tưởng’ BMVN đưa ra như kiểu bọn SJW (Social Justice Warrior) giống như trên Tumblr.” “Không biết kiến…